Wat is de PensioenScan?

De PensioenScan is een volstrekt duidelijke analyse van uw collectieve pensioenregeling.

 • Praktisch hulpmiddel om aan de zorgplicht te voldoen.
 • Een vergelijk met concurrente aanbieders “Benchmarking”.
 • De Pens!oenScan dient tevens als onderhandelingstool.
 • Een analyse die u de juiste management informatie biedt.
 • Resultaatgericht en waardevol.


De PensioenScan beantwoordt concrete vragen;

 • Typeert onze pensioenregeling zich als “woekerpensioen”?
 • Kan er bespaard worden? Zo ja, hoeveel?,
 • Kostenontwikkeling komende 10 jaar,
 • Is onze regeling marktconform en wetgevingsproof,
 • Kan de administratie en communicatie verbeterd worden.
 • Is een Premiepensioeninstelling (PPI) iets voor ons?